เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
 • ต้านคอร์รัปชั่น
 • No_Gift_policy
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสามชุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิท ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามชุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิท ... new

อ่านต่อ... 
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสามชุก ประจำปี 2564
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการผู้รับบ ... new

อ่านต่อ... 
 
การใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมบึงระหารฝั่งตะวันออกต่อจากของเดิมไปทางทิศใต้ (ชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณ ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสามชุก
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แ ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามชุก
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามชุก ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำแล ...อ่านต่อ... 
 
"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565" ณ บริเวณริมคลองชลประทาน 1 ขวา ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2564 - 1 ม.ค.2565
"กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565" ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ลานออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก
  ลานออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  สนามกีฬาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก
  สนามกีฬาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  สามชุกตลาดร้อยปี
  สามชุกตลาดร้อยปี ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  บึงระหาร
  บึงระหาร ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   083 782 3655


  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Untitled-1
  ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
  ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
  แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
  การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
  สถานที่น่าสนใจ
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  แบบประเมินองค์กร
  ดาวน์โหลด
  ความรู้ / บทความ
  คู่มือประชาชน
  คลังวีดิทัศน์
  เช็คเมล์
  เช็คเมล์
  ติดต่อเรา
  กรมควบคุมมลพิษ
  ปรองดองเป็นของประชาชน
  ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
  ท้องถิ่นจังหวัด
  กรมการจัดหางาน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงาน กพ.
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท