เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างตีเส้นจราจรบริเวณสะพานมหาดำรงค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรคับคั่ง มีการใช้รถบนเส้นทางจำนวนมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 พ.ค 2022]
จ้างเหมาจัดทำตีเส้นถนนมิตรสัมพันธ์ (ตลาดสามชุก) โดยตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก พร้อมเครื่องหมายจราจร (ลูกศร) ปริมาณงาน ๙๔ ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 พ.ค 2022]
จ้างซ่อมแซมที่อยู่ผู้สูงอายุ รายนางสาวสำราญ สีม่วง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อปฏิบัติราชการภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพโดยดำเนินการ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพโดยดำเนินการ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมวันที่ ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพโดยดำเนินการ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมวันที่ ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุสื่อ และอุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพโดยดำเนินการ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 พ.ค 2022]
จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ เล่ม เพื่อให้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการปฏิบัติงาน ข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสามชุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 พ.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท